Terug naar Home

Privacy verklaring

Deb’s Visie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact gegevens

Postadres: Beneluxlaan 299,
1966 WJ Heemskerk
Telefoonnummer: 06 - 39 65 17 91 E-mailadres: info@debsvisie.nl Website: debsvisie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Deb’s Visie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam en initialen
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens van het paard
 • Huisvesting van het paard
 • Naam van de dierenarts

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website/dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over klanten die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders/verzorgers/voogd. We kunnen, in eerste instantie, niet controleren of een klant ouder is dan 18 jaar. Wij raden ouders/verzorgers/voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@debsvisie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Deb’s Visie verwerkt jouw persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Telefonisch of per e-mail contact te hebben over onze dienstverlening;
 • Om op locatie de dienst te kunnen uitvoeren;
 • Om onze dienst te kunnen plannen/reserveren;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Om te kunnen infomeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om de betaling te kunnen af handelen.

Deb’s Visie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Deb’s Visie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken wordt alleen gebruikt voor technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan debsvisie.nl wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden o.a. jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Deb’s Visie en heb je het recht op de gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een (computer) bestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je doorgeven via info@debsvisie.nl. Binnen vijf werkdagen wordt er contact met je opgenomen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Deb’s Visie wil je er op wijzen dat er meer informatie over AVG te vinden is bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, op de website:
autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Persoonsgegevens beveiligen

Deb’s Visie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@debsvisie.nl.